Min familie

- om min familie

- mit sted

- barndommens land
Mit arbejde

- mit arbejde i klip

- borgmester

- lederjob

- folketingsmedlem

- folkeskolelærer
Fritidsinteresser

- lidt om mine interesser

- visesanger

- radioredaktør

- forfatter

- biografdrift

- avisreferent
Tillidshverv

- tillidshverv i klip

- byrådsmedlem i Ry

- folketingskandidat

- formand for Venstre i Ry

- skolebestyrelse
Rejser

- at rejse er at leve

- "en lille rød bil kørte..."

- Istanbul. FN-konference
C. V. 

- se mit C. V.